Vergoedingen

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.
 
Onze oefentherapie Mensendieck / Cesar wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en kost je dus niet je eigen risico.
 

Voorbeeld Zorg en Zekerheid:

av basis:           12 behandelingen vergoed
av sure:            12 behandelingen vergoed
av standaard:    12 behandelingen vergoed
av top:             25 behandelingen vergoed
av plus:            25 behandelingen vergoed
av gezzin:         25 behandelingen vergoed
av totaal:        100% alle benodigde behandelingen worden vergoed
 
Tevens heeft zorg en zekerheid (als een van de weinige verzekeraars) de regel dat oefentherapie Mensendieck / Cesar naast de fysiotherapie vergoed wordt. Hierdoor wordt het makkelijker om zowel oefentherapie als fysiotherapie (desnoods tegelijkertijd) in te zetten om van uw klachten af te komen.  
 
Voorbeeld: u heeft een av sure pakket. U krijgt 12 behandelingen fysiotherapie en 12 behandelingen oefentherapie vergoed.  

Patiëntervaringsonderzoek
Vanaf 1 januari 2015 zijn oefentherapeuten door de verzekeraars verplicht gesteld om een patiëntervaringsonderzoek af te nemen.
Wij hebben daarvoor een contract met Qualizorg afgesloten. Dit houdt in dat er aan het einde van de behandelperiode een vragenlijst per mail naar je toegestuurd wordt waarmee je feedback kunt geven op de door ons geleverde zorg. Over dit patiëntervaringsonderzoek is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.